MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
12.09.2018 - 14.09.2018
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale
str. V. Korolenko, 2/1 MD-2028 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 884-301

Email: office@amed.md

Site: www.amed.md

țară: Moldova

Descriere

Autorizarea medicamentelor. Supravegherea calităţii produselor medicamentoase şi dispozitivelor medicale. Evidenţa automatizată a circulaţiei medicamentelor. Supravegherea în domeniul dispozitivelor medicale, inclusiv autorizarea importului dispozitivelor medicale; Monitorizarea pieţei medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Misiunea Agenţiei: promovarea şi protejarea sănătăţii publice prin asigurarea cu medicamente şi dispozitive medicale de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile prin realizarea politicii statutului în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi a dispozitivelor medicale.