MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 157
(CIE "MOLDEXPO" SA)
AGENTIA MEDICAMENTULUI SI DISPOZITIVELOR MEDICALE
str. Korolenko 2/1 MD-2028 Chosinau, Republica Moldova

Telefon: (+37322)884301

Email: office@amed.md

țară: Moldova

Descriere

1. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este

o autoritate administrativă, abilitată cu competenţe de reglementare

şi supraveghere in domeniul medicamentului, activităţii

farmaceutice şi dispozitivelor medicale. Organizează

şi coordonează procesul de expertiză şi autorizare a medicamentelor,

aplică şi dezvoltă sistemul de farmacovigilenţă,

avizează şi supraveghează desfăşurarea studiilor clinice; monitorizează

utilizarea raţională a medicamentelor.

2. Supraveghează calitatea medicamentelor autohtone şi de

import şi efectuează expertiza documentaţiei analitico-normative,

care este prezentată cu scop de inregistrare a medicamentelor

in Republica Moldova. Aplică proceduri de

supraveghere a medicamentelor şi dispozitivelor medicale

plasate pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova, inclusiv

prin autorizarea importului acestora