MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 157
(CIE "MOLDEXPO" SA)
AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA
str. Gh. Asachi, 67 a MD-2028 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 57-45-01

Fax: +373 22/ 72-97-25

Email: anticamera@ansp.md; office@ansp.md

Site: www.ansp.md

țară: Moldova

Descriere

AGENȚIA NAŢIONALĂ pentru SĂNĂTATE PUBLICĂ este o instituţie de performanţă a sistemului de sănătate a ţării, cu un potenţial uman şi logistic conform rigorilor contemporane şi funcţiilor de profil pentru asigurarea bunăstării sanitaro- epidemiologice in ţară. Principalele funcţii: elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor şi programelor de sănătate publică, a cadrului legislativ, normativ şi metodic, de supraveghere şi evaluare a sănătăţii populaţiei; iniţierea, susţinerea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice şi de transfer tehnologic in domeniul sănătăţii publice; reglementarea sanitară a factorilor chimici, fizici, biologici şi radioactivi din mediul ocupaţional cu acţiune nocivă şi nefavorabilă asupra sănătăţii etc.