MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 157
(CIE "MOLDEXPO" SA)
ASOCIATIA FARMACISTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
str. N. Testemitanu 22, MD- 2025 Chisinau, Republica Moldova

Email: presedinteafrm@gmail.com

țară: Moldova

Descriere

Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova este o organizaţie obştească profesională din domeniul activității farmaceutice, avand ca principal obiect de activitate apărarea intereselor profesionale ale farmaciştilor, inclusiv prin supravegherea exercitării profesiei de farmacist. AFRM se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale: la nivel Republican (AFRM), raional (ARF) şi municipal (AMF). AFRM are următoarele atribuţii: apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi in toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a farmacistului, precum şi dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului profesional; asigură respectarea de către farmacişti a obligaţiilor ce le revin; impreună cu Ministerul Sănătăţii organizează forme de educaţie continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi etc.