MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 157
(CIE "MOLDEXPO" SA)
I.M.S.P. INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE «CHIRIL DRAGANIUC»
str. C. Varnav, 13 MD-2025 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 57-22-00

Fax: +373 22/ 57-22-05

Email: ifp@ms.md

țară: Moldova

Descriere

Institutul este o instituţie medico-sanitară de nivel naţional care exercită o activitate de coordonare, ştiinţifico-practică şi curativ-profilactică in domeniul ftiziopneumologiei. Scopul principal al Instituţiei este ameliorarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale intru reducerea poverii tuberculozei şi bolilor nespecifice ale aparatului respirator, bazate pe tehnologii medicale de inalta performanța și prestarea serviciilor medicale cost-eficiente si calitative, efectuarea cercetarilor ştiinţifice in domeniul medicinei.