MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
12.09.2018 - 14.09.2018
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
str. Toma Ciorba, 1 MD-2004 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 23-78-84

Fax: +373 22/ 23-53-09

Email: anticamera@urgenta.md

Site: www.urgenta.md

țară: Moldova

Descriere

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă (IMSP IMU) a fost fondată în 1959. IMSP IMU asigură asistenţa metodologică a organizării şi acordării asistenţei medicale de urgenţă pe întreg teritoriul republicii şi este antrenată în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi programate de clinică populaţiei municipiului Chişinău şi din republică. Clinica este preponderent axată pe acordarea asistenţei medicale de urgenţă pe specialităţile: ortopedie- traumatologie, chirurgie, neurochirurgie, neurologie, urologie, microchirurgie, ginecologie, chirurgie oro-maxilo-facială şi hemodializă. Personalul medico-sanitar al clinicii întrunește 3138 de persoane; inclusiv 820 medici, 1106 asistente medicale. Instituţia constituie o unitate strategică atât pentru sistemul ocrotirii sănătăţi, cât şi pentru întreaga economie naţională. Spitalul Institutului de Medicină Urgentă a trecut prin mai multe reforme structurale, cea din urmă fiind un proiect îndrăzneţ de reformare a unităţilor medicale curative în scopul acordării asistenței medicale conform standardelor internationale şi indicatorilor de performanţă. Actualmente, IMU are în componenţă 11 departamente medicale şi 3 conexe, care deservesc autonom 620 de paturi. În cadrul Departamentul de medicină urgentă a fost înființată o secţie consultativă, care are drept scop ameliorarea procesului de triere a pacienţilor şi acordarea asistenței medicale ample. În IMU funcţionează o secţie de hemodializă, asigurată de stat, secţiile de neurologie, boli cerebrovasculare şi STROKE cu salon de terapie intensivă, cabinete de sondoplerografie şi electroencelografie computerizată (digitală). Anual, la institut se adresează peste 70 mii de cetăţeni (inclusiv, cei aduşi cu urgenţe majore de către Serviciul „903”), necesitând circa 13-14 mii de intervenţii chirurgicale pe an. Zilnic, medicii instituţiei acordă servicii medicale unui număr de 200-250 de bolnavi, din care aproximativ 40% sunt spitalizaţi pentru tratament medico- chirurgical. Cea mai mare incidenţă clinică o au politraumatismele, bolile neurochirurgicale şi cerebrovasculare, maladiile chirurgicale pe colon, stomac, pancreas, ficat, patologiile urologice şi ginecologice.