MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
12.09.2018 - 14.09.2018
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)
I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE
str. Korolenko, 2 MD-2028 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 73-72-03, 82-90-01

Fax: +373 22/ 72-32-59

Email: ispinn.md@gmail.com

Site: www.inn.md

țară: Moldova

Descriere

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) este o instituţie curativ-profilactică specializată, care asigură diagnosticarea şi tratamentul calificat în policlinică şi staţionar pentru pacienții cu maladii ale sistemului nervos. INN este bază ştiinţifică, destinată pentru munca de cercetare, elaborare şi implementare în practică a celor mai noi realizări din domeniu. Este unica instituţie specializată în neurologie şi neurochirurgie din Republica Moldova, care îmbină activitatea de tratament şi munca de cercetare. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie este abilitat cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice prin doctorat/ postdoctorat la specialitatea neurologie şi neurochirurgie. În activitatea cotidiană a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie se utilizează pe larg metodele microneurochirurgicale de tratament ale tumorilor şi metastazelor cerebrale şi măduvei spinării, anevrismelor, malformaţiilor vasculare şi anastomozelor carotido-cavernoase. Prin metoda endoscopică se tratează cu succes un şir de patologii complicate ale creierului şi măduvei spinării și, de asemenea, una dintre cele mai răspândite maladii – hernia de disc intervertebrală. De asemenea, în cadrul Institutului activează doua unităţi clinico-ştiinţifice: Centrul de Cefalee (durere de cap) şi Tulburări Vegetative şi Centrul de Vertebroneurologie şi dureri spinale. Activitatea ştiinţifică în cadrul INN are drept scop optimizarea calităţii cercetărilor ştiinţifice în neurologie şi neurochirurgie în Republica Moldova prin implementarea rezultatelor obţinute în practica cotidiană, transferul tehnologiilor moderne de diagnostic şi tratament, colaborarea permanentă cu centre ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. Institutul Mamei şi Copilului este o instituţie medicală de nivelul III, dispune de un staţionar cu 1003 paturi (315 – în Centrul perinatal nivelul III, 243 – chirurgie pediatrică, 295- în Clinica pediatrie),150 paturi în Clinica “Em.Coţaga” şi 2 policlinici republicane consultative: pentru femei şi pentru copii. Medicii specialişti au executat în 2015-2016 un volum impunător de lucru: au acordat servicii medicale specializate de staţionar unui număr de 41.803 mame şi copii, au efectuat 8.127 intervenţii chirurgicale şi au acordat consultaţii de ambulator la aproximativ 160000 femei şi copii, majoritatea fiind din sectorul rural. În 2016, în cadrul instituţiei au activat peste 2435 lucrători, inclusiv 41 colaboratori ştiinţifici, 437 medici, 913 asistente medicale, 8 colaboratori au titlul de doctor habilitât în medicină, 47 - de doctori în medicină. În cadrul Instituţiei îşi desfăşoară activitatea cu succes academiciana Eva Gudumac. Clinica IMşiC dispune de echipament şi aparataj performant, laboratoare moderne, acordă servicii auxiliare de confirmare diagnostică, ce face ca instituţia medicală să corespundă celui mai înalt nivel. În cadrul Instituţiei se desfăşoară studii ştiinţifice în domeniul obstetricii şi ginecologiei, perinatologiei, pediatriei somatice şi chirurgicale. Instituţia a fost acceptată ca bază clinică pentru catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, acestea efectuând instruirea studenţilor, rezidenţilor şi perfecţionarea continuă a medicilor din întreaga republică. În cadrul IMSP IMşiC activează 7 departamente ştiinţifice: Obstetrică şi ginecologie; Perinatologie; Pediatrie; Neuropediatrie; Corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii; Imunologie şi microbiologic; Morfopatologie. Instituţia îşi va continua activitatea, având la bază o concepţie bine determinată: implementarea tehnologiilor bazate pe dovezi în profilaxia, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea bolnavilor, elaborarea recomandărilor