MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
12.09.2018 - 14.09.2018
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)
I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI
str. Burebista, 93 MD-2062 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 52-36-61

Fax: +373 22/ 52-11-71

Email: mamsicop@gmail.com

țară: Moldova

Notă

www.mama-copilul.md

Descriere

Institutul Mamei şi Copilului este o instituţie medicală de nivelul III, dispune de un staţionar cu 1003 paturi (315 – în Centrul perinatal nivelul III, 243 – chirurgie pediatrică, 295- în Clinica pediatrie),150 paturi în Clinica “Em.Coţaga” şi 2 policlinici republicane consultative: pentru femei şi pentru copii. Medicii specialişti au executat în 2015-2016 un volum impunător de lucru: au acordat servicii medicale specializate de staţionar unui număr de 41.803 mame şi copii, au efectuat 8.127 intervenţii chirurgicale şi au acordat consultaţii de ambulator la aproximativ 160000 femei şi copii, majoritatea fiind din sectorul rural. În 2016, în cadrul instituţiei au activat peste 2435 lucrători, inclusiv 41 colaboratori ştiinţifici, 437 medici, 913 asistente medicale, 8 colaboratori au titlul de doctor habilitât în medicină, 47 - de doctori în medicină. În cadrul Instituţiei îşi desfăşoară activitatea cu succes academiciana Eva Gudumac. Clinica IMşiC dispune de echipament şi aparataj performant, laboratoare moderne, acordă servicii auxiliare de confirmare diagnostică, ce face ca instituţia medicală să corespundă celui mai înalt nivel. În cadrul Instituţiei se desfăşoară studii ştiinţifice în domeniul obstetricii şi ginecologiei, perinatologiei, pediatriei somatice şi chirurgicale. Instituţia a fost acceptată ca bază clinică pentru catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, acestea efectuând instruirea studenţilor, rezidenţilor şi perfecţionarea continuă a medicilor din întreaga republică. În cadrul IMSP IMşiC activează 7 departamente ştiinţifice: Obstetrică şi ginecologie; Perinatologie; Pediatrie; Neuropediatrie; Corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii; Imunologie şi microbiologic; Morfopatologie. Instituţia îşi va continua activitatea, având la bază o concepţie bine determinată: implementarea tehnologiilor bazate pe dovezi în profilaxia, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea bolnavilor, elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea calităţii managementului serviciilor medicale acordate mamei şi copilului, pornind de la necesităţile existente în ţară, crearea unor condiţii de muncă cât mai bune pentru colaboratori.