MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 157
(CIE "MOLDEXPO" SA)
IMUNOTEHNOMED S.R.L.
str. Gh. Asachi, 42 MD-2028, Republica Moldova

Telefon: 0 22 81 11 96; 0 22 81 11 97; 0 22 81 11 75

Email: office@imunotehnomed.md

Site: www.imunotehnomed.md

țară: Moldova

Descriere

Imunotehnomed SRL este o companie cu capital privat, cu o experiență de peste 25 de ani in domeniul distribuției și deservirii tehnice a dispozitivelor medicale. Imunotehnomed oferă o gamă largă de dispozitive medicale, echipamente de laborator, reagenți și consumabile, acoperind astfel, segmentul general al specializărilor medicale și contribuind, prin calitatea produselor și serviciilor sale, la dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. De asemenea, compania oferă o gamă variată de servicii pentru deservirea tehnică a dispozitivelor medicale, inclusiv instalarea acestora, lucrări de intreţinere, reparaţie şi revizii periodice, deservire pe durata perioadei de garanție și post-garanție, consultanţă și instruirea personalului. Compania Imunotehnomed acordă o atenție deosebită calității produselor și serviciilor oferite, imbunătățind continuu sistemul de management al calităţii, in conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2015.