MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
12.09.2018 - 14.09.2018
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE „NICOLAE TESTEMITANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 165 MD-2004 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 20-57-01, 20-53-65

Fax: +373 22/ 24-23-44, 24-17-82

Email: contact@usmf.md

Site: www.usmf.md

țară: Moldova

Descriere

„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, fondată în 1945, este o instituţie de învăţământ superior, care pregăteşte cadre medicale şi farmaceutice în conformitate cu concepţiile moderne şi exigenţele internaţionale de instruire şi educaţie a viitorilor specialişti. Instruirea superioară integrată de specialitate (ciclul I și II) se realizează în cadrul facultăţilor Medicină nr. 1 (inclusiv specialitatea Sănătate Publică), Medicină nr. 2 (pentru studenţii străini), Stomatologie, Farmacie şi Centrul de instruire preuniversitară (pentru cetăţenii altor state); studiile superioare de doctorat (ciclul III) se desfășoară în cadrul Școlii doctorale în domeniul științelor medicale. Cercetările științifice fundamentale și aplicative avansate se realizează prin programe de postdoctorat. Studiile prin rezidențiat se efectuează în cadrul Facultății de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. Instruirea profesională continuă în medicină și farmacie se desfăşoară în cadrul Departamentului Educație Medicală Continuă. Studiile universitare se efectuează în limbile română, rusă, engleză şi franceză. Nobila misiune de pregătire a cadrelor revine corpului profesoral-didactic cu un valoros potenţial intelectual şi o bogată experienţă profesională. În cadrul a 2 departamente, 62 de catedre, un curs, 19 laboratoare şi 2 centre ştiinţifice, activează cca 1000 de specialişti, inclusiv 14 academicieni şi membri corespondenţi ai AŞM, membri titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 161 de doctori habilitaţi şi 567 de doctori în ştiinţe, 16 Laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Colaboratorii universității, pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, colaborează, în domeniul formării specialiștilor medici şi farmaciști, dezvoltării ştiinţelor medicale și farmaceutice şi medicinei practice cu peste 90 de universităţi, facultăți, centre medicale şi clinici din Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Cehia, Slovacia, SUA, Israel, România, Rusia, Ucraina ş.a. Pe parcursul a 72 de ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 40 de mii de medici şi farmacişti, dintre care peste 7000 activează în multe ţări ale lumii. Actualmente, în cadrul catedrelor universitare, inclusiv a celor clinice amplasate în 88 de clinici şi policlinici moderne, îşi fac studiile peste 7300 de tineri din Republica Moldova şi din alte 32 de ţări ale lumii.