MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 164
(CIE "MOLDEXPO" SA)
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE „NICOLAE TESTEMITANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA
bd. Stefan cel Mare si Sfвnt, 165 MD-2004 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 20-57-01; 20-53-65

Fax: +373 22/ 24-23-44; 24-17-82

Email: contact@usmf.md

Site: www.usmf.md

țară: Moldova

Descriere

USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, fondată in anul 1945, este unica instituție de invățămant superior din țară care formează medici, farmaciști de inaltă calificare, optometriști, asistenți medicali generali cu studii superioare in cadrul a 5 facultăți: Medicina nr. 1, Medicina nr. 2, Stomatologie, Farmacie și Rezidențiat. Instruirea celor peste 6000 de tineri, inclusiv cca 2300 – studenți internaționali din 38 de țări ale lumii se efectuează in 4 limbi: romană, rusă, engleză și franceză. Prin excelență, universitatea tinde spre o dezvoltare continuă, care să asigure calitate și performanțe in activitate și integrarea in spațiul mondial de instruire, cercetare și practică medicală.