MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 164
(CIE "MOLDEXPO" SA)
MINISTERUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2009, Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 2

Fax: 37322738781

Email: secretariat@msmps.gov.md

Site: www.msmps.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este autoritatea publică centrală in domeniile sănătății, muncii și protecției sociale. Misiunea Ministerului este de a realiza politici in domeniul sănătății, muncii, familiei, egalității de șanse și protecției sociale pentru asigurarea unui sistem de sănătate și social de calitate, echitabil şi accesibil pentru toţi cetăţenii țării. Viziunea Ministerului: O populație sănătoasă cu o constantă imbunătăţire a calității vieţii, cu o rată redusă de sărăcie şi risc minim de excluziune socială.