MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
11.09.2019 - 13.09.2019
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 323
(CIE "MOLDEXPO" SA)

COMUNICAT DE PRESĂ

Zilele sănătăţii la Moldexpo

8 - 11 septembrie 2015

Expoziţia internaţională specializată MOLDMEDIZIN&MOLDDENT, ediţia a XXI-a

Programul de afaceri

Conferinţe ştiinţifico-practice , seminare , prezentări de firme

 

PE SCURT DESPRE FORUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC „ ZILELE SĂNĂTĂŢII LA MOLDEXPO -2015 »

Compartimentul expoziţional va include :

• Expoziţia internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie MOLDMEDIZIN&MOLDDENT , ediţia a XXI-a

• Conferinţe ştiinţifico-practice :

• „Aspectele farmacologice ale preparatelor utilizate în hipertensiunea arterială” ;

• „ Farmacia etică – prezent şi viitor ”;

• „ Actualităţi în implantologia orală” ;

• „Managementul calităţii investigaţiilor de laborator – viziuni moderne asupra problemeişi căile de perfecţionare ” ;

• „Contracepţia şi sănătatea reproductivă ” ;

• „ Aspecte contemporane ale reabilitarii funcţionale complexe în diformaţiile coloanei vertebrale (scolioze, cifoze, lordoze) ” ;

„ Actualităţi în cardiologie ” ;

„ Actualităţi în ftiziopneumologie ” ;

„ Actualităţi în pediatrie ” ;

Programul „ Un mod sănătos de viaţă ”:

Prima zi : „ Într-un corp sănătos o minte e sănătoasă” ;

Ziua a doua : „ Viaţa sănătoasă este alegerea mea conştientă”;

Ziua a treea : „ Fie ca hrana să-ţi fie medicament … - Alimentaţia sănătoasă ”;

Ziua a patra: „ Societatea sănătoasă începe cu o FAMILIE sănătoasă” .

Organizator CIE Moldexpo S A

Support oficial :

- Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

- Asociaţiile profesionale ale medicilor din Republica Moldova

 

Program :

 

8

 

– 1 septembrie

Inaugurare oficială :

8

septembrie, ora 11.00,

 

pavilional central

Spaţiu expoziţional : 2200 м . p.

Participanţi : circa 100

Ţări participante : Moldova , Belarus , Ucraina, Rusia,

România, Pakistan

Locul desfăşurării :

CIE „Moldexpo» S. А .

Pavilioanele : central , № 2, 3, spaţiile exterioare .

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT e ste cel mai mare eveniment medical al anului î n ţară, o platform ă internaţional ă de prestigiu , unde se discut ă priorit ăţile de dezvoltare a ocrotirii s ă n ă t ăţ ii , aspectele legate de activitatea profesional ă a medicilor , dotarea clinicilor ş i spitalelor cu echipament modern . Expoziţia îi reuneşte pe cei mai importanţi producători şi distribuitori de medicamente, echipamente şi instrumente medicale şi stomatologice, precumşi medici, farmacişti, reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din Moldovaşi alteţări.

Programul de afaceri are menire practicăşi este orientat spre a familiariza managerii din domeniul ocrotirii sănătăţii, medicii practicieni cu cele mai performante echipamente, metodeşi tehnologii moderne de prevenireşi tratare a bolilor.

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT-2015, care de 21 de ani prezintă cele mai frumoase realizări ale medicinei autohtone şi străine,şi în acest va an include programul "Un stil sănătos de viaţă", conceput pentru a promova sănătatea, viaţa activă şi armonioasă.

EXPOZIŢIA

Spaţiul unic informativ şi expoziţional al evenimentului va contribui cu siguranţă la promovareaşi punerea în aplicare a tehnologiilor inovative în medicina practică. Circa 60 de companii din Moldova, Belarus, Pakistan, Rusia, România şi Ucraina îşi vor prezenta produseleşi serviciile.

Denumirile secţiunilor tematice demonstrează amploarea expoziţiei : „Preparate farmaceutice”, „Echipamente medicale şi de diagnosticare”; „Stomatologie” ; „Sănătatea mamei şi copilului”; „Mijloace de curăţenie şi igienă”; „Mijloace de prim ajutor”; „Centre medicale”, „Medicina estetică şi regenerativă” etc .

Cele mai noi preparate farmaceutice vor fi prezentate de producători cu renume, printre care compania moldo-americană VITAPHARM-Com, producătorii din Ucraina - ЛЕКХИМ, compania farmaceutică ЗДОРОВЬЕ şi Uzina Experimentală ГНЦЛС; din Belarus - Uzina de preparate medicale din Borisov, compania Белмедпрепараты; din Rusia – compania НИАРМЕДИК ПЛЮС, Compania de administrare Альянс СПБ. Preparatele unor importante companii farmaceutice internaţionale vor fi ofertate de Reprezentanţele în Moldova GEDEON RICHTER, BERLIN-CHEMIE, reţelele naţionale de farmacii HIPPOCRATES, PROSANITAS FARM etc.

Compartimentul stomatologie va fi format din cele mai noi echipamente, instrumente şi produse stomatologice, consumabile, implanturi, tehnici de implantare etc., prezentate de companiile CARACAŞ-DENTAL, VITASISTEM, DINA-MEDICA, DENTIUM-COM, 3D CEPH, INTELIDENT, ALEX-IOV-DENT, AMER INTERNATIONAL ş.a.

Echipamentele medicale de ultimă oră, de cea mai diversă destinaţie, accesorii şi consumabile pentru centrele ştiinţifico-practice, spitale vor fi expuse la standurile companiilor BECOR, DELTA – MEDICA, DUTCHMED-M, ITBM ENTERPRISES (Pakistan) ect.

Nu vor lipsi din oferă nici produse igienice, articole de uz medical; îmbrăcăminte pentru personalul medical şi altele.

Un compartiment aparte va fi dedicat instituţiilor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova – spitale, centre medicale, institute specializate, Universitatea de Stat de Medicin ă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" care vor prezenta programele naţionale care vizează ocrotirea sănătăţii, profilaxiaşi tratamentul maladiilor .

Programul conex

Comunitatea medicală din Moldova va beneficia de un program consistent de conferinţe ştiinţifico-practice, în cadrul cărora vor fi puse în discuţie aspecte actuale din ftiziopulmunologie, cardiologie, recuperare medicală, implantologie, medicina de laborator, pediatrie, sănătate reproductivă etc. Vor fi discutate aspecte de folosire a medicamentelor în hipertensiune arterială, precumşi probleme de etică farmaceutică.

Programul „Un mod sănătos de viaţă”

Vizitatorii vor participa la un program interesantşi variat de evenimente, repartizat pe 4 zile tematice. Evenimentele din prima zi vor fi dedicate activităţii fizice şi sportului, se va discuta despre condiţiile de bază pentru trecerea la un stil sănătos de viaţă. A doua zi a programului se bazează pe activităţi motivaţionaleşi informative, care contribuie la înţelegerea necesităţii de a schimba obiceiurile pentru a avea o viaţa sănătoasă şi fericită. Activităţile zilei a treia sunt dedicate în întregime alimentaţiei sănătoase. În ultima zi programul se va axa pe sănătatea familiei.

Toate zilele expoziţiei vizitatorii vor avea posibilitatea de a obţine consultaţii utileşi recomandări oferite de medici specialişti - medici de familie, pediatri, ortopezi, cardiologi, ginecologi.

O a tenţie sporită va fi acordată aspectelor dezvoltării psihologice şi fiziologice a adolescenţilor, riscurilor consumului de droguri, promovării unei atitudini responsbile faţă de propria sănătate etc. prin intermediul prelegerilor, consultaţiilor, expoziţiilor, flash-moburilor etc. , care vor fi partea componentă a programului „Un mod sănătos de viaţă”.

La realizarea programului Un mod sănătos de viaţă vor participa activ Centrul Naţional de Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău, Spitalul Clinic municipal „ Sfântul Arhanghel Mihail ”, Spitalul Clinic municipal pentru copii V.Ignatenco, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor NEOVITA , Institutul Mameişi Copilului, Centrul de Sănătate a Reproduceriişi Genetică Medicală etc.

***

Situat în punctul de intersecţie a intereselor diferitor speciali ş ti, MoldMedizin & MoldDent oferă oportunităţi ample de comunicare directăşi schimb de experienţă în aplicarea unor metode avansate de diagnostic, tratament, prevenireşi informare.

Programulştiinţifico-practicşi programul de evenimente "Un stil sănătos de viaţă" este disponibil online pe: www.moldmedizin.moldexpo.md

Suntem recunoscători colegilor reporteri pentru folosirea materialului în pregătirea informaţiilor despre forumul "Zilele Sănătăţii la Moldexpo» şi expoziţia „ MoldMedizin&MoldDent - 2015 ».

Serviciul de presă „ Moldexpo ” S А

Pentru informaţii : + 373 22 / 810-411

E-mail: press@moldexpo.md