MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
09.09.2020 - 11.09.2020
Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 157
(CIE "MOLDEXPO" SA)
SCOALA DE MANAGEMENT IN SANATATE PUBLICA
bd. Stefan cel Mare si Sfвnt, 194B Blocul didactic nr. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, MD-2004

Telefon: + 373 22 205 205; +373 22 209 924

Fax: + 373 22 205 205

Email: sph@usmf.md

Site: public-health.md

țară: Moldova

Descriere

Şcoala de Management in Sănătate Publică (ȘMSP) este o

unitate didactico-ştiinţifică, care activează pe langă USMF

„Nicolae Testemiţanu”.

Direcţiile principale de activitate ale ŞMSP sunt:

instruirea in domeniul sănătăţii publice

- cercetarea ştiinţifică in domeniul sănătăţii publice

- prestarea serviciilor de consultanţă in domeniul sănătăţii

publice

- efectuarea studiilor epidemiologice, sondajelor sociologice

şi altor forme de evaluări a sănătăţii publice.

Scopul principal al instituției publice este instruirea, cercetarea

şi prestarea de servicii in domeniul sănătăţii publice și managementului

serviciilor de sănătate din Republica Moldova.